Vaak bestaat een tekst uit een grote kluwen woorden waar wel alle informatie in staat maar die de lezer nog steeds niet begrijpt.

Vertel het eens!

Wat wil zij/hij van me? Begin met vertellen wat u van de lezer wilt: iemand uitnodigen, iets uitleggen, een klacht bespreken. Doe dat eerst hardop in uw eigen woorden, alsof die persoon in de kamer staat. Dit brengt meestal helderheid in de boodschap en maakt het makkelijker om het op te schrijven.

vertel het eens