Wat is de bedoeling van de tekst? Heb het daar over!

Doel voor ogen

Moet de lezer weten hoe vervelend u het vindt dat de rapportages te laat worden ingediend? Of dat de rapportages voortaan op tijd worden ingediend? Deze dingen kunnen samenhangen maar nadruk op het één leidt niet noodzakelijk tot het ander. Bovendien is het goed om te bedenken dat mensen beter reageren op positieve dan negatieve aansporing: zeg niet ‘niet rennen’ maar ‘loop rustig’. 

doel voor ogen