Het is een redelijk nieuw begrip op de communicatiemarkt: zakelijke ghostwriting

Wat doet een zakelijke ghostwriter? 

Een ghostwriter zorgt ervoor dat uw ideeën, ervaringen of tips goed opgeschreven worden zonder dat u daar zelf heel lang voor achter het beeldscherm zit.Over vorm, lengte, doelgroep, taalgebruik en onderwerp heeft u zelf het laatste woord: het is uw tekst en uw naam komt eronder. De ghostwriter zorgt ervoor dat de tekst helder, doeltreffend en overtuigend is. Wij letten daarbij niet zozeer op de inhoud – alleen u bent expert op uw eigen vakgebied! – maar wel op dingen als logische tekstopbouw, taalgebruik, spelling en grammatica. 

Hoe werkt een zakelijke ghostwriter?

1 – U overlegt met de ghostwriter over uw publicatie. De ghostwriter stelt daarbij vooral veel vragen: wat is de vorm van de publicatie, wat is het doel, voor wie is het bedoeld, enzovoort. Het is vooral belangrijk om duidelijk te maken welk doel uw tekst heeft. Het is mogelijk om een nieuwe tekst te creëren, of te werken op basis van bestaande materialen van uw hand.

2 – Aan de hand van het eerste gesprek maakt u afspraken over de samenwerking. Dit bepaalt ook planning en prijs van de samenwerking. Gebruikt u de ghostwriter om uw bestaande teksten te redigeren, dan maakt u afspraken over in hoeverre zij in uw oorspronkelijke materiaal ingrijpt.

3 – De derde stap is de meest intensieve: de gesprekken waarin u de informatie overdraagt die in uw publicatie moet komen. Deze interviews zijn het intensieve deel van de samenwerking. Het vereist degelijke voorbereiding want de ghostwriter moet genoeg input krijgen om te gaan schrijven.

4 – U bepaalt zelf wanneer een tekst af is! Het moet voldoen aan uw kwaliteitseisen, uw inhoud goed weergeven en uw lezerspubliek aanspreken. Die kent u zelf het best, hoeveel Trickster zich er ook in verdiept. De publicatiedatum bepaalt u ook zelf. Maak er mooi marketingmoment van.

Neem contact op om te bespreken hoe zakelijke ghostwriting u verder kan helpen.