Notulen en verslagen

“Wie doet de notulen?” Op deze vraag komt zelden een enthousiast antwoord. Notuleren kost tijd en vereist dat de notulist niet zelf aan de vergadering deelneemt. Een ideale klus om uit te besteden dus.

Een gespreksverslag moet nooit te lang zijn maar wel alle relevante informatie bevatten. Het maken ervan vereist dus onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, een heldere structuur en voldoende flow in de tekst zodat de informatie toegankelijk is – en het liefst ook leesbaar. Trickster Text maakt gespreksverslagen en notulen die de tand des tijds kunnen doorstaan. Het verslag of de notulen volgen kort na de vergadering zodat de evaluatie- en actiepunten snel uitgezet kunnen worden.

Voor het notuleren van een vergadering rekent Trickster de (gerealiseerde) vergadertijd plus 2 tot 4 uur om de aantekeningen uit te werken. Neem contact op voor meer informatie.

Trickster Text maakte eerder gespreksverslagen en notulen voor onder meer: Stichting WMDC, Stichting Wim de Monchy, Roots & Routes (inclusief Europese projecten).

Advertenties